Lammen Lamning en intensiv tid i april
Avelsbaggarna 4 stycken Öppen gård sommaröppet
Klippning 2 ggr per år   Klippningsvideo Årstiderna på Botvide
Mönstring här bedöms päls och kropp Diverse