Botvidehunden Ellas bildsida
 
Född den 8 juli 2003
Ella är nötvallare hos Mats och Maen Ronström i Eksta.
GK vallhund och höftledsröntgad med A-höfter.
                     1 år


                  
 9 månader

                
                    18 veckor
   18 timmar          2,5 vecka        5 veckor        

0,25-0,29 kg                           1,8kg                             8 veckor           12 veckor         15 veckor 
3,7-4,4 kg                               9-10 kg     
Klicka på bilderna!