Dot, fårvallare hos Ida och Jonas Endrell, Akebäck, Gotland