Bonnie, nöt- och fårvallare hos Anita och Rune Hägg, När, Gotland